10405670_1592144267741532_8851835175229232687_n

ความภาคภูมิใจ…ของครูโบ๊ท ตลอด 2 ปีของการเรียน ปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันกีฬาในระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศไทย…