? นักเรียนครูโจ้ ?

? คุณกานต์ มาเรียนว่ายน้ำ เนื่องจากอยากช่วยเหลือตัวเองได้เวลาตกน้ำ และอยากเลิกกลัวน้ำ ครับ
✨ ก่อนเรียนคุณกานต์ไม่มีทักษะในการว่ายน้ำมาก่อนเลย ค่อนข้างกลัวน้ำ แต่ด้วยตัวคุณกานต์นั้นเป็นคนมุ่งมั่น มีความตั้งใจในการเรียนสูงมาก เพราะคุณกานต์ต้องมาจาก หนองคายทุกอาทิตย์ เพื่อมาเรียนว่ายน้ำ

? ช่วงแรกครูอธิบายเทคนิคในการหายใจก่อน พอฝึกหายใจคล่องแล้วคุณกานต์สามารถทำในท่าต่างๆที่ครูสอนได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัด

✨ ปัจจุบันเรียนจบคอร์สแล้ว คุณกานต์สามารถว่ายท่าฟรีสไตล์ได้แล้วครับ แต่ยังไม่คล่อง คุณกานต์บอกว่าถ้ามีโอกาสจะหาเวลามาลงเรียนอีก อยากว่ายท่าอื่นๆให้เป็นอีกนอกจากท่าฟรีสไตล์ ครับ ✌?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *