วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
? วันแม่แห่งชาติ ?

…Swimming Home Love My Mom…
? ไม่ว่าวันไหนๆ เราก็ รักแม่ นะคร้าบบ ?

✨คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑✨

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า
“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *