มารู้จัก CPR กันเถอะ

CPR คือ Cardiopulmonary resuscitation
CPR หรือทางภาษาบ้านๆ เรียกว่า การปั๊มหัวใจ เพื่อให้ เด็กที่จมน้ำและหมดสติ ให้ฟื้นขึ้นมาอีก ครั้ง โดยการทำ CPR อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ มีดังนี้
• นำเด็กนอนลงกับพื้นแล้วทำตัวเด็กให้แห้ง
• สะกิดหรือเรียกชื่อเด็กเพื่อให้มีการตอบสนอง
• ตรวจจับชีพจร ที่ข้อมือ หรือ บริเวณ หลังลูกกะเดือก
• แน่ใจแล้วว่าเด็กมีชีพจรที่ต่ำ หรือไม่มีเลยให้ทำการปั๊มหัวใจ ให้วางมือห่างจากคอประมาณ 1คืบ จะตรงกลาง อกพอดี
• ในการปั๊มหัวใจแขนห้ามง้อโดยเด็ดขาด ในการปั๊มในแต่ละครั้งให้หน้าอกหยุบ 1ใน3 ของอก
• การปั๊มหัวใจ ให้ปั๊ม 30 ครั้งต่อการเป่าปอด 1 ครั้ง ให้ทำติดต่อกัน ประมาณ 3-5 ชุดแล้วตรวจสอบชีพจร
• หากทำจนครบ 3-5 ชุดแล้วชีพจร ไม่มีการตอบสนอง ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ชีพ เพื่อทำการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด
คำเตือน : เพื่อไม่ให้ได้ เด็กได้รับบาดเจ็บจากการทำ CPR ในการทำขึ้นอยู่กับเด็กแต่ ละช่วงวัย เพราะเด็กในแต่ละวัยมีร่างกายที่แตกต่างออกไป

Swimming Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *