นักเรียนครูอูม ?

? น้องไดคุง ? อายุ 4.10 ปี สมัครเรียนช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา น้องมีทักษะการลอยตัวในน้ำลึก มาจากเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้ว และได้มาฝึกว่ายท่าฟรีสไตล์กับกรรเชียงเพิ่มเติม

? จบคอร์สเรียน น้องสามารถว่ายท่าฟรีสไตล์,กรรเชียงได้ด ีและน้องชอบการกระโดดน้ำลอยตัวในน้ำลึกมาก โดยไม่กลัวเลย เก่งมากไป ครับ ✌?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *