นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชูป้าย
SwimmingHome พร้อมกับการกล่าวขอบคุณพวกเรา ใน ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต
-ขอบคุณน้องๆ นศ. ที่ให้การต้อนรับ
-ขอบคุณเพื่อนๆในทีมที่เสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ มาช่วยสอนน้องๆ นศ. โดยไม่หวังผลตอบแทน
สุดท้าย รู้สึกดีใจที่ครูในทีมได้รับเกียรติเรียกคำนำหน้าชื่อว่าอาจารย์ และได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการสอบของนักศึกษา…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *