การป้องกันการติดเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำในปัจจุบันมีการควบคุมความสะอาดของน้ำอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดปลอดภัย และมีมาตรฐานที่ดี แต่ถึงอย่างไรเราเองก็ไม่ควรชะล่าใจในการใช้สระว่ายน้ำร่วมกับผู้อื่น
เพราะอาจมีเชื้อโรคบางชนิดแฝงตัวอยู่ในน้ำ ตัวอย่างเช่น เชื้อโรคท้องร่วงซึ่งเป็นเชื้อที่ตายยากสามารถอยู่ได้เป็นวันแม้จะใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราควรรู้จักวิธีการดูแลตังเองอย่างถูกต้อง เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคลงน้ำ และลดโอกาสการรับเชื้อต่างๆจากน้ำ

การป้องกันสำหรับผู้ที่ลงเล่นน้ำ
-ปฎิบัติตามกฎของสระอย่างเคร่งครัด อาบน้ำล้างตัวให้สะอาดก่อนลงสระ
-ไม่บ้วนน้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ หรืออุจจาระลงในสระ
-ระวังไม่ให้น้ำเข้าปากจนเกิดการสำลักหรือกลืนลงคอ
-ผู้ที่มีเชื้อโรคต่างๆเช่น โรคทางผิวหนัง หู ตา โรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีอาการท้องเสียไม่ควรลงสระว่ายน้ำเด็ดขาด

การป้องกันสำหรับผู้ดูแลสระ
-ตรวจสอบสภาพสระทั้งด้านในสระ และบริเวณรอบสระ เช่น กระเบื้องที่แตกชำรุด หากเกิดการบาดเจ็บจนเกิดแผล อาจทำให้เราติดเชื้อแบคทีเรียจนกลายเป็นแผลเรื้อรังได้
-ตรวจสอบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ระบบการกรองน้ำ และระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระอย่างสม่ำเสมอ
-ขัดถูทำความสะอาดพื้นสระ และบริเวณโดยรอบ เช่น คราบ ตะไคร่ หรือเมือกที่จับพื้นเป็นระยะๆ

Swimming Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *